document-item

Maatregel 1 en 4: Schoolcoaching

 

BINNENKORT VERSCHIJNT OP DEZE PAGINA HET AANMELDFORMULIER VOOR SCHOOLCOACHING. HELAAS KAN ER NU NOG NIET WORDEN AANGEMELD!!

 

Per januari 2024 vormen de vsv-maatregelen (1) Pluscoach en (4) MOA (Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid) gezamenlijk één regionale coachvoorziening.

Concreet betekent dit dat de namen MOA en Pluscoaching per januari 2024 niet meer worden gebruikt. Vanaf nu heten we allemaal schoolcoach van de Regionale coachvoorziening. Echter, de werkwijze verandert niet: nog steeds wordt maatwerk geboden in het coachen van jongeren om schooluitval te voorkomen.

Nog steeds wordt er gewerkt met schoolcoaches die afkomstig zijn uit het mbo (voorheen MOA) en uit verschillende hulpverlenings- en welzijnsorganisaties (voorheen Pluscoaching). Ons matchingsteam maakt een doordachte afweging in het koppelen van de juiste schoolcoach aan een jongere. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanmeldingscriteria, zoals leeftijd en doel van de ondersteuningsvraag. Zo nodig overleggen we met onze regionale samenwerkingspartners: samenwerkingsverbanden VO en gemeenten.

De aanmeldcriterea zijn:

  • De jongere is tussen de 12 en 27 jaar oud;
  • De jongere heeft nog geen startkwalificatie;
  • Voorliggende voorzieningen (SWV, ondersteuningsstructuur in scholen) hebben niet het gewenste effect gehad;
  • De inzet van een schoolcoach is nodig om schooluitval te voorkomen;
  • De jongere staat ingeschreven op een school in de regio Haaglanden óf woont in de regio Haaglanden;
  • De jongere zelf is bereid om mee te werken aan schoolcoaching

 

Beoogd resultaat

Doel van de schoolcoaching:

Toekomstperspectief creëren / loopbaan helpen continueren door veerkracht te vergroten van jongeren die dreigen uit te vallen:​​ Een startkwalificatie behalen​​ of​ een baan van minimaal 20 uur per week hebben.​​

​Als gaandeweg het coachingstraject  de doelen (nog) niet haalbaar blijken, dan wordt gewerkt aan:​​

  1. Toeleiding naar of activeren van bestaande hulpverlening;​​
  2. Toeleiding naar zinvolle tijdsbesteding met als einddoel:​​ onderwijs​​, arbeid/baanindicatie​ en participatie.​​

Door wie check-item

Aanvragen kunnen worden gedaan door een zorgprofessional van scholen (verbonden aan het VSV Programma Haaglanden). Weet je niet zeker of een schoolcoach helpend is? Dan kun je ook je dilemma of vraag aan ons matchingsteam voorleggen.

Contact

Angelique van Bijsterveld: A.van.bijsterveld@rocmondriaan.nl / 06-39272229; Anouschka van der Linden: a.vd.linden2@rocmondriaan.nl / 06-24220924

flag-item