Waarom VSV-NEE?

Aanpak voortijdig schooluitval: Het is van belang dat zoveel mogelijk jongeren het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie op mbo niveau 2.

Meer over VSV-nee >

VSV-agenda 21-24:

Elke vier jaar maken we gezamenlijk in de RMC-regio Haaglanden een regionaal programma ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar.

Lees meer >
quotation marks

VSV-NEE nieuws laptop-item

stripe

Geen resultaten gevonden

flag-item