Meldprotocollen

Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot mondige en zelfstandige burgers. Hoe eerder we schoolverzuim aanpakken, hoe groter de kans dat kinderen een goede basis leggen voor hun toekomst. De school is primair verantwoordelijk voor het tegengaan van verzuim en uitval van leerlingen. Lukt dat niet, dan maakt de school melding daarvan.

Hoe u dat doet, dat leest u in de protocollen. Schroom niet om contact op te nemen met de betreffende gemeente.

Het meldprotocol is voor alle scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-scholen in de regio
Haaglanden. U leest hierin hoe u melding maakt van verzuim en wat de vervolgstappen zijn.

flag-item