document-item

Maatregel 5: RMC-casemanagement

Alle 9 gemeenten doen mee met de maatregel. Dit betreft immers de inzet van het RMC-casemanagement.

RMC-casemanagement richt zich op alle jongeren die voortijdig zonder startkwalificatie hun school (dreigen te) verlaten (en waarbij de leerplichtwet niet meer ingezet kan worden). Zij worden benaderd voor een gesprek en een heroriëntatietraject. Door preventieve inzet op het mbo wordt uitval voorkomen en zijn de lijnen kort. Curatief worden jongeren die uitgevallen zijn teruggeleid naar onderwijs, of als dat niet mogelijk blijkt, naar werk. Ook kan er hulpverlening worden ingeschakeld. Ouders/verzorgers worden (zo mogelijk) actief betrokken bij herplaatsing. Bijna 70% van de jongeren wordt succesvol herplaatst.

Lees over de ervaringen van casemanager Ceriel [link naar nieuwsbriefjuni 2019).

 

Beoogd resultaat

Alle jongeren die dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen kunnen rekenen op begeleiding vanuit de gemeente. 

Door wie check-item

Deze maatregel wordt uitgevoerd door alle gemeenten in de regio (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer).

Contact

RMC coördinator

flag-item