document-item

Maatregel 6: Inzet van diverse vsv-maatregelen

Deze maatregel biedt gemeenten een flexibel budget om aansluitend op de lokale situatie preventief en curatief ondersteuning te bieden aan jongeren die dreigen uit te vallen. Gemeenten kunnen het budget gebruiken om vsv-trajecten in te kopen, extra coaching te bieden of extra ondersteuning te bieden bij studiekeuze en loopbaanoriëntatie. Deze maatregel is bedoeld om vsv te voorkomen door jongeren te helpen bij hun studiekeuze, verzuim aan te pakken en jongeren (na uitval) weer succesvol terug naar school te krijgen.

VSV-trajecten

Regionaal kunnen vsv-trajecten worden ingezet. 

 

Beoogd resultaat

Alle jongeren in de regio Haaglanden worden op school geholpen bij het maken van een studie- en beroepskeuze. Ook worden er jaarlijks studiekeuzedagen georganiseerd waar jongeren zich kunnen orienteren. Daarnaast is er voor jongeren die dreigen uit te vallen of die zijn uitgevallen een gevarieerd aanbod dat hen helpt om de stap terug naar school of door naar de arbeidsmarkt te maken. 

Door wie check-item

Deze maatregel wordt uitgevoerd door alle gemeenten. Gemeenten zetten deze maatregel in op een manier die het best bij de eigen lokale situatie past.

Contact

RMC-coördinator

flag-item