Wie zit waar?

VSV-NEE bestaat uit alle partners in de Doorstroompunt-regio Haaglanden die zich bezighouden met (het voorkomen van) voortijdig schooluitval en het ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie naar de arbeidsmarkt: gemeenten, onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden vo. Want samen bereik je meer!

Op deze pagina vindt u alle contactgegevens. 

Contact

Voor algemene vragen over de vsv-aanpak in de regio Haaglanden kunt u zich wenden tot:

  • Judith Dayala (Coördinator doorstroompunten en programma Voortijdig Schoolverlaten Haaglanden): 06-21268691
  • Louke Vianen (Programmaregisseur Voortijdig Schoolverlaten Haaglanden): 06-34064755

Kijk ook op deze pagina om te zien wie uw gemeente of onderwijsinstelling vertegenwoordigt.

 

Afdelingen leerplicht en voortijdig schoolverlaten (vsv)

 Gemeente  Sociale kaart Afdeling / Contactgegevens
 Delft
 (5-18) en (18-23)
 

 Werkplein/Vakteam Jongerenloket

 14015
 leerlingenzaken@delft.nl

 Den Haag
 (5-23)

 

 Leerlingzaken

 070 - 353 54 54
 leerlingzaken@denhaag.nl

 Leidschendam-Voorburg
 (5-18)
en (18-23)
 

 Werk en Inkomen/Leerplicht

 070 - 300 83 33
 leerplicht@leidschendam-voorburg.nl

 Midden-Delfland
 (5-18) en (18-23)
 

 Onderwijs

 015 - 380 42 62
 onderwijs@middendelfland.nl

 Pijnacker-Nootdorp
 (5-18)
en (18-23)

 Leerplicht/RMC

 015 - 362 62 62
 leerplicht@pijnacker-nootdorp.nl

 Rijswijk
 (5-18) en (18-23)
 

 Stad & Samenleving

 070 - 326 19 56
 leerplicht@rijswijk.nl

 Wassenaar
 (5-18) en (18-23)
 

 Werk en Inkomen/Leerplicht

 070 - 300 83 33
 leerplicht@leidschendam-voorburg.nl

 Westland
 (5-18)  (18-23)

 Leerplicht

 0174 - 673 800
 leerplicht@gemeentewestland.nl

 RMC

 0174 - 673 800
 rmc@gemeentewestland.nl

 Zoetermeer
 (5-18) (18-23)
 

 Beleid/Leerlingzaken

 079 - 346 91 23

 meldingenleerplicht@zoetermeer.nl
 rmcmelding@zoetermeer.nl

 

Contactgegevens van de mbo-loketten in de regio

 ROC  Contactgegevens
 ROC Mondriaan

 088-6662000
 Stip@rocmondriaan.nl

 Mbo Rijnland

 088 2978535
 Kmeijndert@mborijnland.nl

 AOC Yuverta

 070 3904016

 AOC Lentiz

 010 4349925
 Hadal@lentiz.nl

 ROC Albeda  I.Speyer@albeda.nl / instroompunt@albeda.nl
 ROC Zadkine  Warmeoverdracht@zadkine.nl

 

Contactgegevens Samenwerkingsverbanden (SWV) VO

 SWV  Contactgegevens
 VO Delflanden

 Trudie Klooster

 06 48978064
 tklooster@swvvo-delft.nl

 Westland

 Robyn Maas

 06 44418388
 rmaas@swv-westland.nl

 Zoetermeer

 Rianne Doeleman 

 079 3218837
 rdoeleman@swvzoetermeer.nl

 Zuid-Holland West   

 Rob van Haren

 070 - 3156355
 r.vanharen@swvzhw.nl

 

flag-item