Kerngroep voortijdig schoolverlaten

Voor een goede aanpak van vsv is het noodzakelijk dat het vo, mbo en gemeenten de handen in een slaan. Daarom is per 1 juli 2012 de Kerngroep vsv in het leven geroepen. De Kerngroep vsv heeft 8 leden en een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast hebben de accountmanager van het ministerie van OCW en Spirit4You een adviesfunctie in de Kerngroep.

Alle leden van de Kerngroep stemmen zorgvuldig af met hun achterban; de Kerngroep is op deze manier verantwoordelijk voor de communicatie met het hele regionale veld. De belangrijkste taak van de Kerngroep is de voorbereiding, monitoring, uitvoering en evaluatie van de het regionaal programma voortijdig schoolverlaten.

Contact

Als u opmerkingen of suggesties heeft die in de Kerngroep besproken zouden moeten worden, aarzel dan niet en schakel uw contactpersoon in!

flag-item