document-item

Maatregel 1: Pluscoach

 

Aanmelden? Via: https://inlog.plusgroep.org/(S(vushhukj25f1earnct5xdrqs))/aanmelden.aspx.

Om vsv te voorkomen organiseert regio Haaglanden Pluschoaching: laagdrempelige en kortdurende begeleiding voor jongeren en hun omgeving. Snelle inzet van tijdelijke coaches voorkomt dat leerlingen of studenten uit het onderwijs vallen en zorgt ervoor dat jongeren ondersteuning krijgen bij het behalen van een startkwalificatie. 

De begeleiding wordt uitgevoerd door coaches vanuit een jeugdhulp- of welzijnsorganisatie (formele Pluscoaching), of door de inzet van informele ondersteuning door een HBO-student/peercoach (zogenaamde Plusstudent) of een vrijwilliger (Plusmaatje). De begeleiding van professionele coaches duurt gemiddeld 22 uur verspreid over een half jaar. De Plusmaatjes en Plusstudenten begeleiden jongeren ongeveer een schooljaar. Zowel de coaches als de vrijwilligers en studenten coachen outreachend: jongeren worden zowel binnen als buiten de school begeleid.

Scholen melden jongeren aan voor een Pluscoach als studenten/leerlingen ondersteuning nodig hebben bij het continueren van hun schoolloopbaan. Het gaat dan om ondersteuningsvragen die meer aandacht vragen dan de reguliere zorgstructuur op school (loopbaancoaching, interne begeleiding en/of school maatschappelijk werk) kan bieden. De coaching is vrijwillig en wordt altijd aangevraagd in overleg met de jongere.

Voor jongeren die meer specialistische hulp nodig hebben dan binnen de preventieve inzet van Pluscoach mogelijk is, initieert de Plusvoorziening specialistische hulp binnen - of zonodig buiten - de zorg- en welzijnsinstellingen van waaruit de Pluscoaches werken.

De volgende (zorg- en welzijns)organisaties zijn aangesloten bij de Plusvoorziening en voeren in Haaglanden de pluscoaching uit: Impegno, Schoolformaat, Educé, Westcoaching, USG Restart en Welzijn E25, Prodeba, Its4sure, Middin en Cardea (informele Pluscoaching). Deze organisaties vormen een netwerk met als doelstelling: “Wrap around care”. Iedere organisatie brengt zijn of haar eigen expertise in, waardoor de jongeren gematcht worden aan een coach met passende deskundigheid (zie document werkwijze).

Beoogd resultaat

Per jaar worden minimaal 350 leerlingen / studenten begeleid door een formele Pluscoach of door een Plusstudent of Plusmaatje.

Doelstelling is om jongeren op een oplossingsgerichte manier dat duwtje in de rug te geven, dat ze uiteindelijk weer zelfstandig hun schoolloopbaan kunnen doorlopen.
Daarnaast heeft de Pluscoach ook de taak om te signaleren en toe te leiden naar reguliere zorg als dat passender is.

Deze doelstellingen wordt jaarlijks gemonitord op 3 niveaus:

  1. Welk gesteld doel is met de jongere behaald?
  2. Hoe heeft de jongere zijn/haar school carrière vervolgd?
  3. Heeft de jongere werkelijk zijn/haar startkwalificatie behaald?

Door wie check-item

Alle vo- en mbo scholen verbonden aan het vsv-convenant van de RMC-regio Haaglanden maken gebruik van deze voorziening.

Contact

Angelique van Bijsterveld, projectleider: A.van.bijsterveld@rocmondriaan.nl / 06-39272229.

flag-item