‘Je kunt beter leren, als je zorgen je niet in de weg zitten’

Hoe kan het mbo en de hulpverlening aan jongeren die dat nodig hebben nog beter op elkaar aansluiten? Op mbo’s in Zoetermeer, het Westland en Den Haag worden pilots gehouden met een zorgprofessional op locatie. De ondersteuningsmedewerker kan zo nauw samenwerken met de schoolmaatsch...

Merijn van Grieken 23-12-2022 Leestijd 3 minuten
img

MBO Westland is een locatie waar drie mbo-scholen samenwerken: Albeda, Lentiz en Mondriaan. Zij hebben de handen ineengeslagen om samen te komen tot stevig mbo-onderwijs in het Westland.

Wat houdt de aanpak in?

“De zorgcoördinatoren op MBO Westland hebben regelmatig overleg om de ondersteuning aan jongeren zo optimaal mogelijk op school in te richten en de samenwerking met de externe partners in de regio te versterken voor hulpverlening die niet op school kan worden geboden.”

Hoe ziet de proef er in de praktijk uit?

“In de proeftuin komt één ondersteuningsmedewerker voor 22 uur per week op locatie. Dit is 16 uur coaching vanuit VSV-middelen en 6 uur schoolmaatschappelijk werk van Albeda en Lentiz. Mondriaan heeft een eigen schoolmaatschappelijk werker. Het accent ligt bij de coaching op de studenten van het Albeda Startcollege (niveau 1). Dat zijn jongeren die geen diploma hebben gehaald op voorliggend onderwijs en altijd al wat meer ondersteuning nodig hadden. Dat was voor mij de aanleiding voor deze pilot. Overigens is het hebben van een diploma geen garantie dat studenten geen problemen hebben. Daarom is het schoolmaatschappelijk werk voor alle vier de niveaus van het mbo.”

Wat gaan jongeren merken van de aanpak?

“De jongeren krijgen een bekend gezicht van een ondersteuningsmedewerker die 22 uur per week op de locatie aanwezig is, daar goed thuis is en contacten heeft met de onderwijsteams op de school. De lijnen zijn kort en er kan makkelijk informatie worden uitgewisseld. Ook heeft de medewerker korte lijnen met de voorzieningen in de regiogemeenten en kan zij samen met de jongeren contact leggen wanneer externe hulpverlening nodig is. We kunnen de jongere op deze manier nog beter ondersteunen.”

okt-6

Carla Kathmann: “Ik verwacht dat de proeftuin een aantal jongeren kan stimuleren in hun loopbaan, richting een diploma.”

Hoe gaat het helpen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen?

“Uit het onderzoek ‘Voortijdig schoolverlaten voorkomen’ weten wij hoe belangrijk het is dat jongeren zich centraal gesteld weten en zich positief gewaardeerd voelen. Regelmatig positief contact, ook terloops en kortdurend met een coach die de jongere kent, is een belangrijke factor. Daarnaast hebben sommige jongeren echt praktische hulp nodig als het gaat om huisvesting, met geld omgaan en problemen thuis. Een essentiële voorwaarde om gemotiveerd te zijn voor school en te leren is dat jongeren hun leven op orde hebben en goed in hun vel zitten. Ook moeten zij tijd en rust krijgen om te benoemen welke doelen zijzelf stellen. Daar kan een coach bij helpen.”

Wat verwacht je van de proef?

“Ik verwacht dat de proeftuin een aantal jongeren kan stimuleren in hun loopbaan, richting een diploma. En ik hoop dat de proeftuin een rol speelt in meer zicht krijgen op het belang van bekende gezichten en nabijheid van de coach op de onderwijslocaties zodat ook na de proeftuin van een half jaar deze werkwijze kan worden voortgezet. Ik ben er heel blij mee. Ik hoop dat de pilot zo succesvol is dat men zegt dat we dit kunnen voortzetten.”

Wanneer ben je succesvol?

“Dat is lastig. Het is coronatijd en wat ingewikkelder om de tevredenheid te meten. Aan de cijfers kun je voorlopig niets zien. Maar we kijken straks naar de tevredenheid van de studenten en de onderwijsteams. Als zij het prettig vinden en studenten voelen zich er goed bij, vinden wij het geslaagd.”

VSV heet ervoor gekozen de aansluiting tussen mbo en zorg te versterken. Dat gebeurt op mbo’s in Den Haag, Delft, het Westland en in Zoetermeer waar de proef begon.


flag-item