Waarom VSV-NEE?

Aanpak voortijdig schooluitval: Het is van belang dat zoveel mogelijk jongeren het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie op mbo niveau 2.

Meer over VSV-nee >

VSV-agenda 21-24:

Elke vier jaar maken we gezamenlijk in de RMC-regio Haaglanden een regionaal programma ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar.

Lees meer >
quotation marks

VSV-NEE nieuws laptop-item

stripe

CBS: minder kansen zonder startkwalificatie door Merijn van Grieken op 22-03-2021
door Merijn van Grieken op 22-03-2021

Jongeren zonder startkwalificatie hebben tien jaar na het verlaten van school minder vaak betaald werk (70%) dan jongeren die wel een startkwalificatie op zak hebben (91%). Als zij wel werk hadden, was dit vaker in een flexibel dienstverband. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Centra...

lees verder >
stripe

Nieuwe vsv-agenda: De regionale vsv-aanpak gaat door! door Merijn van Grieken op 22-03-2021
door Merijn van Grieken op 22-03-2021

De regionale vsv-aanpak gaat de komende vier jaar weer door. De nieuwe vsv-agenda zet verder in op het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. En voor die jongeren waar terugkeer naar school echt geen optie is, op doorstroom naar de arbeidsmarkt. “Gezamenlijk willen ...

lees verder >
stripe
flag-item