Regionale VSV-agenda 21-24:

Elke vier jaar maken we gezamenlijk in de RMC-regio Haaglanden een regionaal programma ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar. Sinds 2019 volgen we ook de jongeren in een kwetsbare positie. Als blijkt dat zij niet op school zitten en geen werk of dagbesteding hebben, wordt hen ondersteuning aangeboden.

Inzet is dat alle jongeren een gelijke kans verdienen op een duurzame plek in onze samenleving en op de arbeidsmarkt

flag-item