Waarom VSV-NEE?

Aanpak voortijdig schooluitval: Het is van belang dat zoveel mogelijk jongeren het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie op mbo niveau 2.

Meer over VSV-nee >

VSV-agenda 21-24:

Elke vier jaar maken we gezamenlijk in de RMC-regio Haaglanden een regionaal programma ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar.

Lees meer >
quotation marks

VSV-NEE nieuws laptop-item

stripe

‘Het leek onmogelijk deze studenten achter een beeldscherm te krijgen’ door Merijn van Grieken op 22-03-2021
door Merijn van Grieken op 22-03-2021

Stel je bent een jongere en bent om welke reden dan ook uitgevallen op school. Je volgt het onderwijs- en coachingprogramma zoals In-Gang die jou weer op de rit moet krijgen. En dan plots gaat in het voorjaar de school dicht vanwege het coronavirus. Hoe lastig moet het zijn om deze kwetsb...

lees verder >
stripe

‘Je kunt beter leren, als je zorgen je niet in de weg zitten’ door Merijn van Grieken op 22-03-2021
door Merijn van Grieken op 22-03-2021

Hoe kan het mbo en de hulpverlening aan jongeren die dat nodig hebben nog beter op elkaar aansluiten? Op mbo’s in Zoetermeer, het Westland en Den Haag worden pilots gehouden met een zorgprofessional op locatie. De ondersteuningsmedewerker kan zo nauw samenwerken met de schoolmaatsch...

lees verder >
stripe

Actieplan SBB moet stagetekorten het hoofd te bieden door Merijn van Grieken op 22-03-2021
door Merijn van Grieken op 22-03-2021

Het vinden van een stageplek of leerbaan in coronatijd is voor veel mbo-studenten heel erg lastig. Ook in Haaglanden en Zuid Holland Centraal. Het actieplan ‘SBB helpt’ van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) moet de tekorten het hoofd bieden. We s...

lees verder >
stripe
flag-item