document-item

Maatregel 4: Maatwerktrajecten Onderwijs & Arbeid (MOA)

Het Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid (hierna: het MOA) heeft als doel om jongeren van 16-27 met multiproblematiek die dreigen uit te vallen op school, te begeleiden naar een passende vervolgplek. Dat kan naar werk zijn, maar ook weer naar school of een andere plek die voor de jongere op dat moment in zijn/haar leven passend is. De jongeren missen een betekenisvolle volwassene in hun omgeving en eerdere interventies hebben niet het beoogde resultaat gehad. Vaak ontbreekt regie. De maatwerkcoaches werken via individuele (ambulante) begeleiding. Het project is onderdeel van de VSV-Nee Agenda.

 

 

Beoogd resultaat

Het coachingtraject is geslaagd wanneer de jongere op een voor haar of hem (op dat moment) duurzame en passende plaats zit. Dus als hij of zij bijvoorbeeld:

▪ terugkeert naar de oorspronkelijke opleiding;

▪ kiest voor een andere opleiding;

▪ begeleid wordt naar een werkplek;

▪ in een hulpverleningstraject is geplaatst.

Door wie check-item

Docenten en coaches afkomstig uit de partners binnen het samenwerkingsverband VSV.

Contact

Anouschka van der Linden 06-34220924 en Marije Mostert 06-18210683 (aanmelding en matching), Ton de Koning 06-14751435 (procesbegeleiding)

flag-item