Afdelingen leerplicht en voortijdig schoolverlaten (vsv)

Gemeente Delft (5-18) en (18-23)
Werkplein/Vakteam Jongerenloket
Tel: 015 - 260 2000
E-mail: jongerenloket@delft.nl

Gemeente Den Haag (5-23)
Afdeling Leerlingzaken
Tel: 070 - 353 54 54
E-mail: leerlingzaken@denhaag.nl

Gemeente Leidschendam-Voorburg (5-18) en (18-23)
Afdeling Werk en Inkomen/Leerplicht
Tel: 070 - 300 83 33
E-mail: leerplicht@leidschendam-voorburg.nl

Gemeente Midden-Delfland (5-18) en (18-23)
Afdeling Onderwijs
Tel: 015 - 380 42 62
E-Mail: onderwijs@middendelfland.nl

Gemeente Pijnacker-Nootdorp (5-18) en (18-23)
Leerplicht/RMC
Tel: 015 - 362 62 62
E-mail: leerplicht@pijnacker-nootdorp.nl

Gemeente Rijswijk (5-18) en (18-23)
Afdeling Stad & Samenleving
Tel: 070 - 326 19 56
E-mail: leerplicht@rijswijk.nl

Gemeente Wassenaar (5-18) en (18-23)
Afdeling Werk en Inkomen/Leerplicht
Tel: 070 - 300 92 16
E-mail: leerplicht@leidschendam-voorburg.nl

Gemeente Westland (5-18)
Leerplicht
Tel: 0174 - 673 800
E-mail: leerplicht@gemeentewestland.nl

Gemeente Westland (18-23)
RMC
Tel: 0174 - 673 800
E-mail: rmc@gemeentewestland.nl

Gemeente Zoetermeer (5-18)
Afdeling Beleid/Leerlingzaken
Tel: 079 - 346 91 74
E-mail: meldingenleerplicht@zoetermeer.nl

Gemeente Zoetermeer (18-23)
Afdeling Beleid/Leerlingzaken
Tel: 079 - 346 91 23
E-mail: rmcmelding@zoetermeer.nl