Waarom VSV-NEE?

Aanpak voortijdig schooluitval: Het is van belang dat zoveel mogelijk jongeren het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie op mbo niveau 2.

Meer over VSV-nee >

VSV-agenda 21-24:

Elke vier jaar maken we gezamenlijk in de RMC-regio Haaglanden een regionaal programma ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen 12 en 23 jaar.

Lees meer >
quotation marks

VSV-NEE nieuws laptop-item

stripe

‘Overgang naar arbeidsmarkt: schade zo veel mogelijk beperken’ door Merijn van Grieken op 22-03-2021
door Merijn van Grieken op 22-03-2021

De coronacrisis is voor iedereen ingrijpend. Maar het raakt jongeren in het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entreeonderwijs vaak extra hard. “Daarom gaan wij als gemeenten, scholen en werkgevers heel hard aan de bak om deze groep te helpen”, zegt Lesly Gre...

lees verder >
stripe

Leerlingzaken: ‘We hebben één missie: alle leerlingen bereiken’ door Merijn van Grieken op 22-03-2021
door Merijn van Grieken op 22-03-2021

Scholen, ketenpartners en leerplichtambtenaren maken lange dagen tijdens de coronacrisis. Direct na de sluiting van de scholen zetten zij alle zeilen bij om contact te krijgen met de thuiszittende leerlingen in onze regio. Een flink aantal bleek aanvankelijk niet of moeilijk te vinden. Ho...

lees verder >
stripe

Blog: Noodgedwongen online door Merijn van Grieken op 22-03-2021
door Merijn van Grieken op 22-03-2021

Petra Kalee is programmamanager van Spirit4you. Spirit4you ondersteunt scholen en leerlingen met de overstap van vo naar mbo, onder andere met behulp van loopbaanoriëntatie. Door de coronamaatregelen ging de ondersteuning aan scholen en leerlingen noodgedwongen van off- naar online. Hoe ziet...

lees verder >
stripe
flag-item