Albeda College en gemeente Westland op een lijn over VSV-aanpak

Gemeente Westland en Albeda College zijn druk met de voorbereidingen voor de VSV-aanpak op het MBO Westland waar het Albeda College de coördinatie en aanbod van entreeonderwijs van Mondriaan overneemt. “We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat jongeren niet uitvallen...

Merijn van Grieken 22-03-2021 Leestijd 3 minuten
img

Het startcollege mbo 1 van het MBO Westland in Naaldwijk wordt vanaf september verzorgd door het Albeda College, een grote onderwijsspeler in Rotterdam en omstreken. Het Albeda College neemt de hele entreeopleiding over van Mondriaan. Daar is het team van Albeda al maanden mee bezig. “Het is een flinke klus”, zegt Claudia Illera, zorgcoördinator van het startcollege mbo 1.

Tot nu toe voerde Mondriaan het entreeonderwijs namens de drie onderwijsinstellingen uit. De afgelopen jaren is er een verschil in het aandeel van opleidingen en aantal studenten ontstaan tussen Lentiz, Mondriaan en Albeda. Het Albeda College heeft minder opleidingen en minder studenten dan Lentiz en Mondriaan binnen MBO Westland. Dat betekent wat voor de verhoudingen en in het ruimtegebruik. Met de overdracht van het entreeonderwijs komt dit meer in evenwicht.

Zorg in huis

Na de zomervakantie begint het startcollege met 35 studenten en vanaf dat punt wil de school groeien. De leerlingen liften mee op wat het Albeda College al aan begeleiding en zorg in huis heeft. Albeda heeft motivatiecoaches, schoolmaatschappelijk werkers, nauwe banden met partners in de regio en een trajectbureau (die nagaat of leerlingen goede studiekeuzes maken). Ook is het Albeda College aangesloten bij leerwerktrajecten. “Daar gaan de studenten uit Naaldwijk en gehele Westland ook profijt uit halen. We hebben verder een breed assortiment aan mbo 2 opleidingen. Of je nu wilt doorgaan met school of niet, we begeleiden je naar je doel”, zegt Illera.

Optuigen VSV-aanpak

De voorbereidingen zijn in volle gang. Zo heeft ze onder andere kennis gemaakt met grote werkgevers zoals Flora Holland en spreekt ze met gemeente Westland over het verbinden van de Westlandse VSV-aanpak. Die kennismakingsfase verloopt goed. Na een eerste ontmoeting volgde in de coronacrisis een videogesprek. “We liggen aardig op een lijn ”, zegt de zorgcoördinator.

Het Albeda College werkt het liefst preventief om te voorkomen dat studenten uitvallen. Zo wordt er goed op signalen gelet, zoals afwezigheid, en bespreekt de school elke maand alle studenten van de klas. “Elke student wordt elke vier weken besproken. We doen er alles aan om de jongeren binnen boord te houden. Een student valt niet zomaar uit. VSV komt voort uit sociaal-emotionele en financiële problemen. We betrekken in die gevallen meteen een VSV-consulent erbij.”

Illera is zeer te spreken over de samenwerking met het VSV-cluster van gemeente Westland. Ze was ‘aangenaam verrast’. “De VSV-consulenten hebben het aardig onder controle en scherp in kaart gebracht. Ze hebben het traject goed voor ogen en staan open voor onze input. Ze willen echt samen optrekken en samenwerken om een sluitende aanpak te realiseren voor de doelgroep JiKP. Dat is heel prettig, want het is echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Enthousiast

Ook VSV-consulent Esther* van gemeente Westland is enthousiast over de nieuwe samenwerking. “We zien dat ze maatwerk leveren en dat is ook hoe wij in het Westland werken. We hebben veel dezelfde ideeën wat deze doelgroep nodig heeft. Als het bij een student op school niet lukt, kijken we of hij meer stage kan lopen zodat hij meer in de praktijk leert. Een ander wil graag van het praktijkonderwijs naar mbo 1 maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Het Albeda College neemt het advies van de verlatende school in acht, maar noemt de entreeopleiding drempelloos. Een goede samenwerking tussen onderwijs en overheid is cruciaal voor jongeren. We zitten goed op een lijn, we voorkomen daarmee uitval en kunnen elke jongere op maat perspectief bieden. We kijken uit naar de start van het nieuwe schooljaar.”

*Om privacy-redenen gebruiken we alleen haar voornaam.


flag-item