Actieplan SBB moet stagetekorten het hoofd te bieden

Het vinden van een stageplek of leerbaan in coronatijd is voor veel mbo-studenten heel erg lastig. Ook in Haaglanden en Zuid Holland Centraal. Het actieplan ‘SBB helpt’ van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) moet de tekorten het hoofd bieden. We s...

Merijn van Grieken 23-12-2022 Leestijd 4 minuten
img

Het kabinet maakte 30 miljoen euro vrij voor voldoende stage- en werkplekken voor mbo-studenten. Samen met de onderwijsinstellingen ROC Mondriaan, mboRijnland en Lentiz zoekt SBB naar oplossingen voor de ontstane tekorten. Bij de uitwerking van het actieplan besteedt SBB in het bijzonder aandacht aan de situatie van jongeren met een kwetsbare positie. Het actieplan moet bijdragen aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Wat houdt jullie actieplan precies in?

Marjolein Brasser: “Met het actieplan ‘SBB Helpt’ zorgen we samen met onderwijs en bedrijfsleven voor voldoende stages en leerbanen voor de duizenden mbo-studenten in de regio, en voor zij-instromers en herintreders. Dat doen we met twaalf acties. De eerste maanden legden we vooral nadruk op het behoud van bestaande stages en leerbanen. In het nieuwe schooljaar werven we ook gericht voor bepaalde opleidingen; dat doen we telefonisch. We maken deze nieuwe plekken zichtbaar op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl. Daarnaast stimuleren we innovatieve samenwerkingen in de regio en laten we goede voorbeelden en financiële mogelijkheden zien.”

Hoe groot is het tekort in Haaglanden en Zuid Holland Centraal eigenlijk?

“SBB laat op haar actiepagina zien waar nú actie nodig is. Het zijn dagkoersen. Lag het landelijk tekort op 1 september op ruim 20.700 stageplaatsen, op 1 oktober was het 19.310. De aantallen blijven volop in beweging. In september werden 5.000 tekorten opgelost, maar er werden ook alweer ruim 3.000 nieuwe tekorten gemeld omdat de volgende stageperiode in november begint. In regio Haaglanden is het aantal gemelde stagetekorten op 2 oktober 579, in Zuid Holland Centraal werden op 1 oktober 23 stagetekorten gemeld door Lentiz. Door de locatie Zoetermeer van mboRijnland zijn nog geen tekorten gemeld. Onze adviseurs volgen de situatie op de voet, zodat we weten waar tekorten zijn en gericht acties kunnen ondernemen”, zegt Marjolein.

Waar in onze regio zijn de grootste tekorten?

Galliet Bakridi: “Wat de sectoren betreft worden de grootste tekorten in Haaglanden gemeld bij de Entree opleidingen: 291 BOL- en 31 BBL-studenten zijn nog op zoek. Voor de sector Business Support zoeken nog 60 studenten een stageplaats. De sector Mobiliteit is hard geraakt door de coronacrisis: 61 BBL-studenten, waarvan 26 autotechnicus zoeken nog een leerbaan. Gelukkig heeft het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT) leerambassadeurs ingezet om (aankomende) BBL-studenten te helpen die geen leerbaan kunnen vinden. In Zuid Holland Centraal zoeken 23 studenten een stageplaats als bedrijfsleider of medewerker Dierverzorging.”

Zijn er ook tekorten in kansrijke sectoren?

Galliet: “De oorzaken van de tekorten verschillen per sector. In 44% van de gevallen noemen mbo-scholen het coronavirus als oorzaak van het tekort. Maar in de zorg wordt de specifieke begeleiding van studenten vaker als knelpunt ervaren.” Marjolein Brasser: “De werkdruk onder zorgprofessionals is groot, daardoor komt de begeleiding van studenten soms onder druk te staan. Met alle partijen die betrokken zijn bij het opleiden van zorgprofessionals, ook partijen buiten SBB, moeten we kijken of er ook andere vormen van (digitale) begeleiding, in een veilig leerklimaat, mogelijk zijn.”

Is het alleen kommer en kwel of zijn er ook mooie voorbeelden te zien?

Galliet: “Er wordt volop gezocht naar creatieve oplossingen om de tekorten aan stages en leerbanen het hoofd te bieden. Dat gebeurt in samenwerking met de mbo-scholen en leerbedrijven. Denk daarbij aan het plaatsen van twee stagiairs op één plek of bij leerbedrijven waar studenten mogelijk niet hun hele, maar wel een deel van de stage kunnen doen. In de detailhandel zien we bijvoorbeeld al dat studenten uit de non-food sectoren, die hun stage of leerbaan verloren, vaak weer een nieuwe stage of leerbaan hebben kunnen vinden in de food-sector of een plaats hebben kunnen krijgen bij tuincentra en bouwmarkten. Ook de logistiek is creatief met het zoeken naar mogelijkheden om te leren in een andere context. Zo konden studenten die bij een logistiek bedrijf hun stage verloren, wel aan de slag bij de afdeling goederenafhandeling van een ziekenhuis. We noemden al het voorbeeld van het Opleidings & Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) wat leerambassadeurs inzet. Ook gemeenten en ministeries dragen bij aan het creëren en vinden van stageplaatsen binnen de gemeenten. Gelukkig kent Haaglanden relatief veel overheidsinstanties waar studenten terecht kunnen.”

Hoeveel zorgen maken jullie je? Is het hard werken jongeren binnenboord te houden als stages onzeker zijn?

Marjolein: “We maken ons vooral zorgen om de groep kwetsbare studenten, die dreigt af te haken bij online onderwijs en voor wie stage lopen dus erg belangrijk is. Daar kunnen ze laten zien wat ze beheersen en blijven ze gemotiveerd. Een mooi voorbeeld is het ‘BOL op de werkvloer’ traject voor entree-studenten van ROC Mondriaan. Ook zijn de verwachtingen van de Energie Academie hooggespannen. In de Energie Academie komen in samenwerking met gemeente Den Haag bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen binnen de sector Bouw Techniek /Energietransitie samen. Daarnaast werden in de zomer Haaglanden de eerste Praktijkverklaringen uitgereikt. De student gaat in de praktijk aan de slag met delen van een mbo-opleiding. Voor de vaardigheden die hij in de praktijk van het leerbedrijf opdoet ontvangt hij een praktijkverklaring. De praktijkverklaring is een onderdeel van het derde steunpakket, om werkzoekenden naar nieuw werk te begeleiden. Hierin werken de partners binnen het Werkgevers Servicepunt nauw samen met ROC Mondriaan en leerbedrijven in de regio.”

okt-4

Galliet Bakridi: “Er wordt volop gezocht naar creatieve oplossingen om de tekorten aan stages en leerbanen het hoofd te bieden.”

okt-5

Marjolein Brasser: “Met het actieplan SBB Helpt zorgen we samen met onderwijs en bedrijfsleven voor voldoende stages en leerbanen voor de duizenden mbo-studenten in de regio, en voor zij-instromers en herintreders.”


flag-item