Meldprotocollen

Het meldprotocol is voor alle scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-scholen in de regio
Haaglanden. U leest hierin hoe u melding maakt van verzuim en wat de vervolgstappen zijn.

VSV-trajecten

Regionaal kunnen de volgende vsv-trajecten worden ingezet. In de factsheets staat een opsomming van de inhoud van het trajecten, kosten en de wijze waarop jongeren aangemeld kunnen worden.

Regionale factsheet Sleutelen met Jongeren.pdf

Regionale factsheet Leren Doen.pdf

Criteria voor aanmelding.pdf