Maatregel 7: Project ‘de pedagogische driehoek’

Uit onderzoek blijkt dat een grote groep jongeren het onderwijs verlaat door één of meerdere negatieve ervaringen. Ondanks dat scholen veel investeren in trainingen gericht op signalering en coaching, blijkt het voor docenten moeilijk om problematische jongeren te bereiken. Omgekeerd voelen jongeren zich vaak niet gehoord binnen de school. Zij voelen een discrepantie tussen wat er thuis, op straat en binnen de school van hen wordt verwacht. Dit kan reden zijn om af te haken of ongepast gedrag te vertonen op school. Met het project ‘de pedagogische driehoek’ wordt het personeel (van manager tot conciërge) handvatten geboden om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongere, zonder dat dit ten koste gaat van de schoolcultuur en de leerprestaties. Deze handvatten bestaan uit een serie masterclasses, observaties in de klas, gesprekken met ouders en jongeren, uitwerking van casuïstiek en moeten leiden tot een verbeterde aanpak. Ouderbetrokkenheid is één van de pijlers van dit project. 

Beoogd resultaat

Via het onderwijzend en ondersteunend personeel worden 1000 vo-leerlingen en 2200 mbo-leerlingen bereikt.

Door wie

Deze maatregel wordt uitgevoerd door de gemeente Zoetermeer, in samenwerking met het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, leerplicht en RMC.

Contact

Marianne Gringhuis (gemeente Zoetermeer)

Documenten