Maatregel 6: Loopbaanbegeleiding (Educatiemeter)

Bij RMC worden jaarlijks veel jongeren gemeld die na het vmbo-eindexamen zich niet tijdig inschrijven voor het mbo. Daarnaast valt een groot deel van de jongeren in het eerste jaar van het mbo uit, omdat blijkt dat ze een verkeerde opleiding hebben gekozen. De educatiemeter is een test voor vmbo-eindexamenkandidaten en voortijdige schoolverlaters (vsv’ers). De test helpt jongeren een beeld van zichzelf te vormen en zijn/haar interessegebieden in kaart te brengen. Aan de hand van de testuitslag kan de schooldecaan (in geval van examenkandidaten) of RMC-casemanager (in geval van vsv’ers) de jongere weer op weg helpen naar een opleiding die past bij zijn/haar capaciteiten en interesse. Daarnaast helpt het instrument om risico’s in het studiekeuzeproces te signaleren en bespreekbaar te maken.

Beoogd resultaat

In totaal maken 2700 eindexamenkandidaten, risicoleerlingen uit het vmbo en vsv’ers uit mbo en havo gebruik van de educatiemeter. Dit moet leiden tot tijdige aanmelding bij de juiste opleiding, zodat het risico op uitval wordt beperkt. Daarnaast draagt de Educatiemeter bij aan vermindering van vsv tijdens de overstap vo-mbo.

Door wie

Deze maatregel wordt uitgevoerd door de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zoetermeer.

Contact

Khalida van Dijk
(gemeente Pijnacker-Nootdorp)

Documenten