Aanpak voortijdig schooluitval:

Het is van belang dat zoveel mogelijk jongeren het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie op mbo niveau 2. We weten dat jongeren zonder startkwalificatie aanzienlijk meer moeite hebben om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden. En dat zij tenminste twee keer zo vaak een uitkering ontvangen als jongeren mét een startkwalificatie. Via de aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten dragen we er daarom aan bij dat zoveel mogelijk jongeren wel die startkwalificatie halen.

 

Extra aandacht voor 'Jongen in een kwetsbare positie':

Maar niet voor alle jongeren is dit haalbaar. Voor jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de entree-opleidingen is een leuke en passende baan soms beter dan een vervolgopleiding. En voor sommige jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs is een andere vorm van dagbesteding meer geschikt. Het is belangrijk dat elke jongere op de plek komt die voor hem of haar het meest passend is en dat we deze jongeren in beeld houden, begeleiden bij hun overstap en nog even volgen om te kijken of zij hun plek gevonden hebben. We volgen deze jongeren totdat zij 23 worden en bieden begeleiding waar nodig en gewenst.

 

Wat is vsvnee.nl?:

Op de website vsvnee.nl staat de belangrijkste informatie over de regionale VSV aanpak en vindt u namen en telefoonnummers van professionals in de regio die u kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vraag of u kunnen helpen met het doen van een verzuimmelding of de ondersteuning van een jongere. Schroom niet om contact op te nemen.

flag-item